PROMOCJA Badanie za 1zł

REGULAMIN PROMOCJI “Badanie za 1 zł”

 1. Czas trwania Promocji “Badanie za 1 zł

  Promocja obowiązuje w terminie od dnia 18.03.2021r. do odwołania.

 1. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

  Salon Optyczny Okularova ul. Mrągowska 4, 60-161 Poznań

 1. Warunki i zasady korzystania z Promocji 
  1. Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”).
  2. Do skorzystania z Promocji uprawniony jest każdy uczestnik, który dokona zakupu kompletnej pary okularów (jednej oprawy korekcyjnej i jednej pary (2 szt.) soczewek okularowych) lub pary szkieł okularowych (2 szt.). 
  3. Uczestnik ma 14 dni roboczych na skorzystanie z Promocji (od dnia wykonania Badania Wzroku).
  4. Jeżeli Uczestnik nie dokona zakupów uprawniających do skorzystania z Promocji w dniu wykonania Badania Wzroku, ponosi on pełen koszt wykonania Badania Wzroku. Koszt późniejszych zakupów uprawniających do skorzystania z Promocji zostanie pomniejszony o odpowiednią kwotę, aby koszt badania wyniósł 1 zł. 
  5. Jeden Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie. 
  6. Promocja niewykorzystana przez Uczestnika nie przechodzi na osoby trzecie. 
 1. Łączenie Promocji z innymi Akcjami Promocyjnymi lub Ofertami

  Promocja łączy się z innymi Promocjami, Akcjami Promocyjnymi lub Specjalnymi Ofertami i Ofertą Wyprzedażową Organizatora, np. z ofertą promocyjną na oprawy okularowe, oprawy przeciwsłoneczne lub szkła okularowe.

 1. Reklamacje i adres do korespondencji 
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać:
   1. na piśmie na adres Organizatora: ul. Mrągowska 4, 60-161 Poznań;
   2. mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: biuro@okularova.pl.
  2. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Informacje dotyczące Promocji oraz Regulamin dostępne są w Salonie Optycznym Okularova oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.okularova.pl 
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Oragnizatora www.okularova.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji, po upływie 3 dni od ogłoszenia powyższej informacji na stronie internetowej www.okularova.pl

PROMOCJA DZIEŃ MATKI

REGULAMIN PROMOCJI “Dzień Matki”

 1. Czas trwania Promocji “Dzień Matki”

Promocja obowiązuje w terminie od dnia 22.05.2023 do 27.05.2023

 1. Miejsce prowadzenia promocji:

Salon Optyczny Okularova ul. Mrągowska 4 60-161 Poznań

 1. Warunki i zasady korzystania z promocji

 1. Z Programu mogą korzystać osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”). Z Programu nie mogą korzystać osoby dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania ze zniżki zniżki -20% (rabatu) na zakup opraw korekcyjnych lub przeciwsłonecznych.

 3. Promocja dotyczy wyłącznie nieprzecenionego asortymentu.

 1. Łączenie Promocji z innymi akcjami promocyjnymi lub ofertami

 1. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami, akcjami promocyjnymi lub specjalnymi ofertami i ofertą wyprzedażową Organizatora.

 1. Reklamacje i adres do korespondencji

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać:

 1. na piśmie na adres Organizatora: ul. Mrągowska 4, 60-161 Poznań; lub

 2. mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: biuro@okularova.pl.

Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 1. Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Promocji oraz Regulamin dostępne są w Salonie Optycznym Okularoava oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.okularova.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Oragnizatora www.okularova.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji, po upływie 3 dni od ogłoszenia powyższej informacji na stronie internetowej www.okularova.pl

PROMOCJA URODZINOWA

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „ PROMOCJA URODZINOWA1“(dalej jako „Akcja promocyjna”) organizowanej przez „Okularova
F.H.U. Daria Just- Popielewska ul. Mrągowska 4 60-161 Poznań (dalej jako
„Organizator”).

I. Czas trwania Akcji SMS “Świętuj z nami 2 urodziny Studio Okularova”.

Promocja obowiązuje w terminie od dnia 17.03.2023 do 31.03.2023

 

 II. Miejsce prowadzenia promocji: 

Salon Optyczny Okularova ul. Mrągowska 4 60-161 Poznań

 

 III. Warunki i zasady korzystania z promocji

 

1. Z Programu mogą korzystać osoby fizyczne,(dalej: „Uczestnik”)

2. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania ze zniżki zniżki 20% na zakup opraw korekcyjnych lub okularów przeciwsłonecznych. Zniżka zostanie naliczona na oprawki korekcyjne tylko w  przypadku  zakupu jednej kompletnej pary okularów (oprawka+ 2 szt soczewek okularowych). Warunkiem udziału w promocji jest okazanie wiadomości SMS  Przy zakupie kompletnej pary okularów (oprawka+ 2 szt soczewek okularowych) koszt badania wynosi 1 zł. 

 

4. Promocja dotyczy wyłącznie nieprzecenionego asortymentu.

 

IV. Łączenie Promocji z innymi akcjami promocyjnymi lub ofertami

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami, akcjami promocyjnymi lub specjalnymi ofertami i ofertą wyprzedażową Organizatora.

 

V. Reklamacje i adres do korespondencji 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać: 

(i) na piśmie na adres Organizatora: ul. Mrągowska 4, 60-161 Poznań; lub 

(ii) mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: biuro@okularova.pl

 

Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Promocji oraz Regulamin dostępne są w Salonie Optycznym Okularoava oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.okularova.pl 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania  akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej,  pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na  stronie internetowej Oragnizatora www.okularova.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie  oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji, po upływie 3 dni od  ogłoszenia powyższej informacji na stronie internetowej www.okularova.pl  

 

REGULAMIN PROMOCJI

2 ZA 1

Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „ 2 za 1“(dalej jako „Akcja promocyjna”) organizowanej przez „Okularova F.H.U. Daria Just- Popielewska ul. Mrągowska 4 60-161 Poznań (dalej jako „Organizator”).

 1. Czas trwania Akcji promocyjnej. 

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w dniach od 18.03.2021 roku do odwołania.   

 1. Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej Akcja promocyjna obowiązuje w salonie optycznym  studio Okularova Organizatora.   
 2. Warunki i zasady skorzystania z Akcji promocyjnej

  1. Akcja promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, będących klientami Organizatora (dalej jako „Uczestnik”),

  2. Akcją promocyjną objęte są wszystkie jednoogniskowe, relaksacyjne, biurowe i progresywne soczewki recepturowe z katalogu głównego firmy Rodenstock. Przy zakupie pierwszej pary soczewek okularowych w cenie katalogowej, uczestnik może otrzymać drugą taką samą lub tańszą parę soczewek okularowych w cenie 1 zł. 

 1. Soczewki można łączyć wedle poniższego schematu zakupu: 

Pierwsza para

Progresywna biała

Biurowa biała

Jednoogniskowa biała

Progresywna biała

TAK

TAK

TAK

Progresywna barwiona/fotochrom

TAK

TAK

TAK

Progresywna fotochromowa

TAK

TAK

TAK

Progresywna Road

TAK

TAK

TAK

Biurowa biała

NIE

TAK

TAK

Jednoogniskowa RX barwiona/polaryzacja

NIE

NIE

TAK

Jednoogniskowa RX fotochromowa

NIE

NIE

TAK

Jednoogniskowa Road

NIE

NIE

TAK

Jednoogniskowa biała

NIE

NIE

TAK

 1. Akcja promocyjna dotyczy zakupu dla jednej osoby, czyli soczewek okularowych o takich samych mocach lub odpowiadających wadzie refrakcji tej osoby do dali lub bliży. Akcja nie obejmuje zakupu dla dwóch różnych osób. 
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dwóch opraw korekcyjnych lub przeciwsłonecznych w salonie optycznym organizatora. 
 3. W celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej należy dokonać jednoczesnego zakupu dwóch kompletnych par okularów. 

Łączenie Akcji promocyjnej z innymi akcjami, promocjami, bądź ofertami

1. Akcja promocyjna nie łączy się w żaden sposób, ani nie kumuluje z innymi akcjami promocyjnymi, programami, czy ofertami Organizatora, chyba że postanowienia regulaminów tych akcji promocyjnych, programów bądź ofert stanowią inaczej i określają zasady i warunki łączenia się.    

2. Wszelkie reklamacje, dotyczące Akcji promocyjnej, można zgłaszać:    

(i) na piśmie na adres Organizatora:

2. Reklamacja powinna zawierać:    

(i) imię i nazwisko reklamującego;    

(ii) adres do korespondencji;    

(iii) opis sytuacji stanowiącej     podstawę reklamacji;

(iv) żądanie skarżącego.

Reklamacje są rozpatrywane przez     Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich     otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym    

2za1

REGULAMIN PROMOCJI OKULARY DO PARY – DRUGA PARA OKULARÓW – 50%

1. Definicje

  1. Organizator – FH.U. Daria Just Popielewska ul. Mrągowska 4, 60-161 Poznań NIP 7811823087, który prowadzi salony Optyczne Okularova. 
  2. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem “Okulary lubią pary”
 • Uczestnik- konsument, który nabywa towary w ramach akcji promocyjnej. 

2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna trwa od 1.02.2024 do 29.02.2024. 
 2. Akcja promocyjna prowadzona będzie we wszystkich Salonach Optycznych Okularova. 

3.  Warunki i zasady korzystania z akcji promocyjnej

 1. Z akcji promocyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”). Z Programu nie mogą korzystać osoby dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
 2. W ramach akcji promocyjnej Uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania ze zniżki zniżki -50% (rabatu) na drugą, tańszą, kompletną parę okularów korekcyjnych lub korekcyjno-przeciwsłonecznych (tj. 1 oprawę okularową korekcyjną lub przeciwsłoneczną + 2 soczewki korekcyjne lub korekcyjno-przeciwsłoneczne do tej oprawy).
 3. Warunkiem otrzymania w/w zniżki jest zakup dwóch kompletnych par okularów (gdzie jedna kompletna para okularów to 1 oprawka korekcyjna lub przeciwsłoneczna + 2 soczewki korekcyjne lub korekcyjno- przeciwsłoneczne).
 4. Ostateczna cena okularów korekcyjnych lub korekcyjno-przeciwsłonecznych po zastosowaniu zniżki obliczana jest w ten sposób, iż regularną, kompletną cenę tańszej wybranej przez Uczestnika kompletnej pary okularów korekcyjnych lub korekcyjno-przeciwsłonecznych pomniejsza się o kwotę stanowiącą 50% tej ceny. 
 5.  Promocja dotyczy wyłącznie nieprzecenionego asortymentu. Rabat jest udzielany w przypadku zakupu dwóch par okularów jednocześnie. Pierwsza para wybranych przez Uczestnika okularów jest pełnopłatna
 6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi Promocjami, akcjami promocyjnymi lub specjalnymi ofertami i ofertą wyprzedażową Organizatora.

4. Reklamacje i adres do korespondencji 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać: 

(i) na piśmie na adres Organizatora: ul. Mrągowska 4, 60-161 Poznań; lub 

(ii) mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: biuro@okularova.pl. 

Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5.Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące Promocji oraz Regulamin dostępne są w Salonie Optycznym Okularoava oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.okularova.pl 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania  akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej,  pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na  stronie internetowej Oragnizatora www.okularova.pl
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie  oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji, po upływie 3 dni od  ogłoszenia powyższej informacji na stronie internetowej www.okularova.pl

 

REGULAMIN PROMOCJI: Zniżka 100 zł na okulary korekcyjne

I. Czas trwania Promocji “Zniżka 100 zł na okulary korekcyjne”. Promocja obowiązuje w terminie od dnia 01.12.2022r. do 28.02.2023r.

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej: Salon Optyczny Okularova ul. Mrągowska 4 60-161 Poznań

III. Warunki i zasady korzystania z promocji

  1. Z Programu mogą korzystać osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”). Z Programu nie mogą korzystać osoby dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

  2. Uczestnik może skorzystać z promocji wyłącznie po okazaniu ważnego kuponu uprawniającego do zniżki na zakupy w wysokości 100 zł. Kupon zniżkowy można uzyskać dokonując zakupu pary okularów korekcyjnych (oprawa + para soczewek
   korekcyjnych (2 szt.)) w dniach od 01.12.2022r. do 28.02.2023r. 

  3. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje możliwość skorzystania ze zniżki 100 zł (rabatu) na zakup jednej kompletnej pary okularów korekcyjnych (jednej oprawy korekcyjnej i jednej pary (2 szt.) soczewek okularowych korekcyjnych). Promocją objęty jest zakup okularów korekcyjnych na kwotę minimum 500 zł (oprawka + para szkieł korekcyjnych (2szt)). 

  4. Promocja dotyczy wyłącznie nieprzecenionego asortymentu. 

  5. Jeden Uczestnik może wykorzystać zniżkę jednokrotnie. 

 

IV. Łączenie Promocji z innymi akcjami promocyjnymi lub ofertami

Promocja nie łączy się z innymi Promocjami, akcjami promocyjnymi lub specjalnymi ofertami i ofertą wyprzedażową Organizatora.

 

V. Reklamacje i adres do korespondencji

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu można zgłaszać: 

   1. na piśmie na adres Organizatora: ul. Mrągowska 4, 60-161 Poznań; 

   2. mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: biuro@okularova.pl. 

  2. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Informacje dotyczące Promocji oraz Regulamin dostępne są w Salonie Optycznym Okularova oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.okularova.pl 

  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Oragnizatora www.okularova.pl 

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji, po upływie 3 dni od ogłoszenia powyższej informacji na stronie internetowej www.okularova.pl